Menu

E-shop Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

+420 235 517 313

Informační centrum

Být neslyšící nemusí být problém.

Být neslyšící nemusí být problém. Jak postupovat při výchově dětí se sluchovým postižením:  postřehy z psychologické poradny.

Doušová, V., Kratochvílová, K., Motejzíková, J.  - 1. vyd. - Praha : CDS, 2014. - 97 s.

 

Publikace vychází z praxe Speciální psychologické poradny pro sluchově postižené a jejich blízké při Centru pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Populární formou zpracovává, v jakých oblastech mají mladí a dospělí lidé se sluchovým postižením často problémy, které vyžadují psychologickou intervenci. První část nabízí 10 kazuistik vybraných neslyšících a nedoslýchavých klientů, každá obsahuje popis výchozí situace klienta, jeho příběh, postup intervence v Poradně, shrnutí hlavních bodů kazuistiky a rady a doporučení, vztahující se k dané kazuistice. Ve druhé části jsou zpracovaná jednotlivá důležitá témata, vážící se ke kazuistikám: bezpodmínečné přijetí dětí, komunikace, reakce dětí na dlouhodobou frustraci, nedostatek informací, samostatnost a zdravé sebevědomí, sexuální výchova u dětí se sluchovým postižením, kontakt s neslyšícími a nedoslýchavými lidmi, kontakt se slyšícími vrstevníky v integraci, šikana ve škole).

Cílem knihy je podpořit rodiče v jejich roli láskyplných průvodců svých sluchově postižených děti, aby výsledkem tohoto doprovázení bylo šťastné, sebevědomé a spokojené dítě, které se umí orientovat v okolním světě i samo v sobě. Kniha je určena také pro odborníky, kteří s klienty se sluchovým postižením pracují (psychology, speciální pedagogy, učitele atd.) a další zájemce o svět neslyšících.


ISBN: 978-80-86792-38-5

Cena:

160 Kč