Menu

E-shop Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

+420 235 517 313

Informační centrum

Co a jak číst se sluchově postiženým dítětem

Červenková, A. - Praha : FRPSP, 1999. - 80 s.

Význam četby pro lidi s vadou sluchu je nepopíratelný a je proto třeba hledat všechny cesty, jak je k četbě vést a četbu jim usnadnit, a to již od útlého věku. Brožurka se nezaměřuje pouze na to,  jak učit číst, ale přináší i doporučení, co k četbě vybrat.

Cena:

40 Kč