Co a jak číst se sluchově postiženým dítětem

Červenková, A. - Praha : FRPSP, 1999. - 80 s.

Význam četby pro lidi s vadou sluchu je nepopíratelný a je proto třeba hledat všechny cesty, jak je k četbě vést a četbu jim usnadnit, a to již od útlého věku. Brožurka se nezaměřuje pouze na to,  jak učit číst, ale přináší i doporučení, co k četbě vybrat.

Cena:

40,00 Kč

Cena pro členy:

31,20 Kč