Dětský sluch 2022/1

TOP

Téma: Lehká nedoslýchavost, 2022. - 38 s.

 

Výběr z obsahu:

- Ve foniatrii obzvlášť potřebujeme získat důvěru dětského pacienta (rozhovor s foniatričkou Olgou Bendovou)
- Možná jde i o to předávání emocí... (zkušenosti rodičů)
- Tónová audiometrie je stále zlatým standardem vyšetření sluchu (rozhovor s foniatrem Lukášem Lavičkou) 
- Přestavujeme vám Komunikační karty
- Zeptali jsme se (na dotazy odpovídá psycholožka Marie Bendová a vedoucí sociální odborného poradenství CDS Tamtam Sabina Klegová)
- Maruška reagovala na všechno! (zkušenosti rodičů)
- Jednostranná hluchota a školní prostředí (podle diplomové práce Kláry Svěrákové-Brýdlové "Žák s jednostrannou hluchotou a vývojovou dysfázií ve školním věku")
- Když sluchadla nestačí (zkušenosti rodičů)
- Specifika práce v rodinách dětí s lehčími vadami sluchu (od poradkyně Rané péče Čechy CDS Tamtam Ivy Jungwirthové)
- Technologické novinky firem
- Se sluchadly to byl boj, Verunka je schovávala a jedno jsme i vyprali (zkušenosti rodičů)
- Všechno potřebuje svůj čas - i výzvy, které přináší nedoslýchavost (rozhovor s dětskou a maminkou nedoslýchavé dcery)
- Děti s lehkou nebo jednostrannou ztrátou sluchu a péče o ně)

Cena:

100,00 Kč