Menu

E-shop Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

+420 235 517 313

Informační centrum

Dětský sluch 2022/3

Téma: Předčtenářské dovednosti, 2022. - 34 s.

 

Výběr z obsahu:

- Čteme s dětmi (doporučení PhDr. Evy Koželuhové, Ph.D., odborné asistentky na Katedře preprimární a primární pedagogiky na PedF UK, která se dlouhodobě věnuje otázkám rozvoje čtenářské pregramotnosti)
- Zeptali jste se (na dotazy odpovídá psycholožka Marie Holyanska)
- Nedostatečná slovní zásoba není překážkou. Obrovský svět dětské fantazie se v prostředí pohádek cítí dobře (rozhovor s Bc. Barborou Vackovou, učitelkou v MŠ Holečkova pro děti se sluchovým postižením)
- Zkusme i při čtení podporovat oční kontakt. Nespěchejme, vyčkávejme, mluvme, až se na nás dítě podívá (rozhovor s logopedkou Mgr. Helenou Radovou)
- Společné večerní čtení bylo tím, co u našich dětí podpořilo oblibu knížek (zkušenosti rodičů)
- Koukej, jede k nám Oukej (zkušenosti Veroniky Slámové a Radky Kulichové z divadelního spolku Oukej)
- U začínajících čtenářů mají obrázky velký význam (rozhovor s Lucií Křesťanovou, autorkou dětských knížek)
- Vyprávíme, hrajeme, kreslíme a vytleskáváme pohádku (zkušenosti pracovnic našich sociálně aktivizačních služeb)
- Nejde jen o příběh, ale i o způsob jeho vyprávění (rozhovor s bohemistkou Mgr. Ivou Mrkvičkovou, Ph.D.)
- Přál bych si, aby mé děti četly rády (rozhovor s Janem Semerádem)
- Čtete svým dětem před spaním? (přehled aktivit a projektů, které podporují dětské čtenářství)
- Weblíčko.cz nabízí nejen podhádky v českém znakovém jazyce (rozhovor s koordinátorkou Wblíéčka Annou Pangrácovou)

Cena:

100 Kč