Integrace sluchově postiženého dítěte

Integrace sluchově postiženého dítěte v mateřské a základní škole

Janotová, N., Svobodová, K. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1998.- 59 s.

V příručce jsou vysvětleny základní předpoklady a podmínky pro školní integraci sluchově postižených (SP). Úvodní kapitoly přináší mj. stručný nástin problematiky surdopedie, uvádí typy a stupně sluchových vad, jejich důsledky pro vývoj dítěte a možné dopady na život celé rodiny. Samostatná kapitola je věnována dorozumívacím prostředkům SP, podrobně je popsáno odezírání, jeho pravidla, podmínky nácviku. Dále jsou již přehledně popsána kriteria, na jejichž splnění závisí úspěšnost integrace (požadavky kladené na dítě, jeho rodinu, na učitele a školu, kam dítě bude chodit). Učitel běžné školy najde v publikaci poučení o speciálních pomůckách a metodách péče o sluch a řeč ve výchovně vzdělávacím procesu. Pozornost je věnována také spolupráci učitele s rodiči sluchově postižených dětí. Autorky poukazují na nejčastější problémy, které mohou nastat a navrhují nejvhodnější řešení prověřená vlastní praxí.


ISBN: 80-85801-72-8

Cena:

75,00 Kč