Kochleární implantáty: rady a zkušenosti

Kol. autorů. - 1. vyd. -  Praha : FRPSP, 2009. - 234 s.

 

Kniha je určena především rodičům neslyšících dětí a dětí s těžkým sluchovým postižením, kteří pro své děti uvažují o kochleární implantaci. V knize najdou potřebné informace, které se týkají samotné operace i kochleárních implantátů, výběru komunikačního prostředku pro dítě, rehabilitace dítěte, adaptace vzdělávacího procesu, aj.

Kniha obsahuje 11 článků odborníků, kteří se zabývají tématy týkajícími se implantace, dále 16 rozhovorů s rodiči dětí, které už implantaci podstoupily, a také se samotnými mladými uživateli kochleárních implantátů. V knize jsou informace o organizacích, které mohou rodičům dětí poskytnout účinnou pomoc, seznam užitečné literatury či internetové odkazy, kde je možné hledat další informace.


ISBN: 978-80-86792-2

Cena:

260,00 Kč

Cena pro členy:

202,80 Kč