Menu

E-shop Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

+420 235 517 313

Informační centrum

Racek

Jonathan Livinston Racek

Bach, R. – Liberec : ANAON, 2015.

 

Kniha je fotografickým záznamem představení na motivy povídky Richarda Bacha, v němž tři tlumočnice převádí mluvené slovo herce Jaroslava Duška do znakového jazyka. Český text je uveden pod fotografiemi.

Z úvodního slova J. Duška: "Uviděl jsem před vnitřním zrakem text Racka převedený do znakového jazyka. Viděl jsem, že znakový jazyk bude oním ideálním jevištním médiem...Jonathanovo nalézání vnitřního nekonečného prostoru svobody a lásky souznělo s obdobnou odvěkou touhou neslyšících..."  V příběhu jsou hlavními tématy svoboda, touha po poznávání, nespokojenost s průměrností a poučení o tom, že když chcete, můžete dokázat i nemožné věci.

Cena:

80 Kč