Menu

E-shop Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

+420 235 517 313

Informační centrum

Rozvíjení zrakového vnímání

Rozvíjení zrakového vnímání a odezíraní u sluchově postižených dětí

Janotová, N. - 1. vyd .- Praha : Septima, 1996. - 47 s. - ISBN  80-85801-84-1

Příručka se zaměřuje na možnosti rozvíjení zrakového vnímání u sluchově postižených dětí předškolního věku. Praktická cvičení s obrázky se věnují např. rozlišování barev, velikosti, tvarů, hledání rozdílů, cvičení očních pohybů, vnímání obličeje a jeho výrazu ap.


ISBN: 80-85801-84-1

Cena:

65 Kč