Menu

E-shop Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

+420 235 517 313

Informační centrum

Dětský sluch 2023/3

Téma: Inkluze, 2023. - 34 s.

 

Výběr z obsahu:

- Inkluze pro mě znamená společné hledání cesty, která je pro dítě nejlepší (rozhovor se speciální pedagožkou PhDr. Lenkou Vrbeckou Doležalovou, Ph.D.)
- Už dlouho vím,kam bude má cesta směřovat (rozhovor s 15letou Nikolou Pošíkovou)
- Trvala jsem ana vzdělávání na běžné škole (rozhovor s rodinou Sklářových)
- Zeptali jsme se (na dotazy čtenářů odpovídaji psycholožka CDS Tamtam Mgr. Marie Holyanska a sociální pracovnice CDS Tamtam Mgr. Denisa Poláchová)
- Kde se vzdělávají děti se sluchový postižením? (statistika Mgr. Andrey Hudákové, Ph.D.)
- Středisko Teiresiás poskytuje neslyšícím studentům kromě tlumočení a přepisu i mnoho dalšího (informace pro uchazeče o studium i zajímavosti z praxe Masarykovy univerzity v Brně)
- Jsme tu, abychom si vzájemně pomohli (rozhovor s ředitelem ZŠ Frýdek-Místek Mgr. Liborem Kučou)
- Učili jsme se navzájem (rozhovor s učitelkou Ivanou Formanovou)
- Prostě řeknu: Omlouvám se, ale nerozuměla jsem (rozhovor s Annou Formánkovou)
- Nejdůležitější je brát ohled na dítě. Ne na to, co říká společnost (rozhovor se sociálními pracovnicemi CDS Tamtam)
- Každý jsme nějaký. Je-li někdo jiný, neznamená to, že si na něj budu ukazovat prstem (rozhovor  s maminkou dvojčat, z nichž jedno je neslyšící)
- Projekt Zážitkem k porozumění pomáhá pedagogům vzdělávat (nejen) žáky se sluchovým postižením (postřehy autorek projektu Leony Pejcharové, Maríny Štibranyi, Pavlíny Ráslové a Petry Kratinové)

Cena:

100 Kč