Menu

E-shop Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

+420 235 517 313

Informační centrum

Dětský sluch 2023/1

Téma: Moje identita, 2023. - 34 s.

 

Výběr z obsahu:

- Jednoduše nejednoduchý život s vadou sluchu (zkušenosti Bc. Romany Procházkové, DiS., vedoucí Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi CDS Tamtam v Pardubicích)
- Zeptali jste se (na dotazy čtenářů odpovídá psycholožka CDS Tamtam Mgr. Marie Holyanska a soicální pracovnice v Odborné sociální poradně Mgr. Denisa Poláchová)
-Musel jsem se hlavně naučit komunikovat to, že neslyším (rozhovor s neslyšícím studentem ČVUT, sportovcem a vedoucím prázdninových táborů pro neslyšící děti Petrem Kudrnovským)
-Identita neslyšících a nedoslýchavých lidí - co vše ji ovlivňuje? (názor psycholožky a psychoterapeutky PhDr. Marie Chudožilov Bendové)
- Je důležité důvěřovat dítěti v tom, jak samo sebe vnímá (rozhovor s lektorem znakového jazyka a osvětových projektů Tomášem Jelínkem)
- Neslyšící ženy v České republice (představení seskupení, které je zprostředkovatelem prvního kontaktu mezi obětí domácího násilí a pomáhající organizací)
- Už dokážu ocenit sama sebe i ostatní. Ale byla to dlouhá cesta (rozhovor se studentkou Evangelické akademie a uživatelkou kochleárního implantátu Marií Stöcklovou)
- Kdo jsem a kam patřím (anketa mezi rodiči neslyšících a nedoslýchavých dětí)
- Od dětství mě lákala medicína (vyprávění studenta 4. ročníku medicíny Davida Buzrly)
- Jak jsme hledali sami sebe (anketa mezi mladými lidmi)
- Občas mi trvá, než mi dojde, že nemá cenu na Esterku volat... (rozhovor s babičkou vnučky se sluchovým postižením Jaroslavou Bednářovou)

Cena:

100 Kč