Menu

E-shop Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

+420 235 517 313

Informační centrum

Dítě se sluchovým postižením v péči odborníků

Autorský kolektiv - 1. vyd. -  Praha : Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s., 2018. - 58 s.

 

Publikace představuje nejdůležitější odborníky, se kterými se rodiče dětí se sluchovým postižením při diagnostice a péči o sluch svých dětí setkávají. Jedná se o neonatologa, foniatra, poradce rané péče, tým odborníků v implantačních centrech, operatéra kochleárních implantátů, inženýra nastavujícího kochleární implantáty, logopeda a speciálního pedagoga. Jaká je role těchto specialistů? Jak konkrétně pomáhají dítěti se sluchovým postižením začlenit se do slyšící společnosti? V čem se na ně jejich rodiče a blízcí mohou spolehnout? Odpovědi na tyto otázky podávají sami odborníci v rozhovorech nebo autorských článcích.

 

Autorský kolektiv: Mgr. Jana Fenclová, Mgr. Marta Höfferová, Mgr. Alžběta Kryštofová, Ing. Lucie Křesťanová, Mgr. Anna Kučerová, Ph.D., Mgr. Alžběta Osmančíková, MUDr. Zuzana Šálková
ISBN: 978-80-270-5795-5

Cena:

70 Kč