Menu

E-shop Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

+420 235 517 313

Informační centrum

Tiché rozhovory

Tiché rozhovory. Nahlédněte do pestrého světa lidí se sluchovým postižením

Kol. autorů. - 1. vyd. - Praha : FRPSP, 2012. - 181 s.

 

Kniha obsahuje rozhovory s 20 neslyšícími a nedoslýchavými lidmi, kteří se výrazným způsobem prosadili v profesním životě v majoritní společnosti i ve společnosti lidí se sluchovým postižením (divadlo, poezie, sport, vědecká práce, lingvistika znakového jazyka, práce v organizacích neslyšících a pro neslyšící, prosazování práv a zájmů neslyšících, a další). Kniha seznamuje čtenáře populární formou rozhovorů s tím, jak vypadá život lidí s různým typem sluchového postižení, jaké mají životní zkušenosti, jaká byla jejich životní dráha a např. i s tím, s jakými potížemi se v životě potkali a jak je překonali. Autory rozhovorů jsou neslyšící a nedoslýchaví mladí lidé, jejichž medailonky jsou součástí publikace.
Kniha získala v roce 2012 čestné uznání od Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení.

 


ISBN: 978-80-86792-26-2

Cena:

180 Kč