Menu

E-shop Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

+420 235 517 313

Informační centrum

Dětský sluch 2018/2

Téma : Péče o dítě s kombinovaným postižením

Praha : Centrum pro dětský sluch Tamtam, 2018. - 42 s.

 

Výběr z obsahu:

- Jako klokánci v mámině kapse (rozhovor s neonatoložkou MUDr. Helenou Budošovou) 
- Hugo stokrát spadne, po sté prvé se zvedne - a dokáže to! (zkušenosti rodičů - rozhovor s paní Helenou Nehasilovou)
- Chtěl bych hrát na klavír, to mě baví nejvíce (zkušenosti rodičů - povídání s rodinou Beránkových)
- Senzorická integrace - jiný náhled na fungování dítěte raného a předškolního věku (PaedDr. Jana Hrčová, PhD.)
- Hledejte způsoby, jak s dítětem navazovat kontakt (rozhovor s Bc. Janem Kouřilem, ředitelem Střediska včasné intervence Národního ústavu pro autismus)
- Diagnostika a péče o dítě se zrakovým postižením (Mgr. Martina Herynková, poradkyně rané péče společnosti EDA)
- Anketa mezi foniatry na zkušenosti s diagnostikou sluchového postižení u dětí s kombinovanými vadami
- Individuální canisterapie u dětí s kombinovaným postižením (pohled neslyšící psycholožky Mgr. Kristiny Pánkové Kratochvílové)
- Taktilní znakový jazyk

Cena:

40 Kč