Menu

E-shop Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

+420 235 517 313

Informační centrum

Dětský sluch 2019/2

Téma : Sluchadla

Praha : Centrum pro dětský sluch Tamtam, 2019. - 38 s.

 

Výběr z obsahu:

- Tělo funguje jako jeden celek a tak je nutné ho chápat (rozhovor s foniatrem MUDr.
Radanem Havlíkem, Ph.D.)
- Touha slyšet je silnější než strach z operace (zkušenosti rodičů - rozhovor s paní Jitkou Neumannovou)
- Nastavení sluchadla u dítěte není jednorázovou záležitostí (rozhovor s foniatričkou MUDr. Halou Machotkovou)
- Můj život se sluchadly (anketa mezi uživateli sluchadel a kochleárních implantátů)
- Snažila jsem se nevyčnívat (rozhovor s PhDr. Terezou Hradilovou, Ph.D. z bilingvální MŠ Pipan)
- Díky lepším sluchadlům Honzík poprvé uslyšel zpěv ptáků (zkušenosti rodičů - rozhovor s manželi Horáčkovými)
- Sluchadla a my (odpovědi na nejčastější dotazy rodičů)

Cena:

50 Kč