Menu

E-shop Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

+420 235 517 313

Informační centrum

Dětský sluch 2019/3

Téma : Ztráta

Praha : Centrum pro dětský sluch Tamtam, 2019. - 38 s.

 

Výběr z obsahu:

- Děti jsou mistři pocitů viny (rozhovor s Mgr. Sylvií Stretti, ředitelkou a terapeutkou poradny Vigvam)
- Vyvíjí se to lépe, než jsme očekávali (zkušenosti rodičů - rozhovor se Silvií a Marcelem Konečnými)
- Pokud má dítě šťastné rodiče, je také šťastné (zkušenosti rodičů - rozhovor s paní Hanou Hráčkovou)
- Díky našim dětem, ať už jsou kdekoli (rozhovor se sociální pracovnicí Martinou Hráskou, předsedkyní spolku Dlouhá cesta)
- Péče o rodiče po prenatální ztrátě (rozhovor s Mgr. Kateřinou Rastislavovou, Ph.D.)
- Komunikace nepříznivých a závažných zpráv
- Být dvoujazyčnou rodinou pro nás hodně znamená (zkušenosti rodičů - rozhovor s paní Sari Paloposki)
- Péče o děti se sluchovým postižením v Evropě (zkušenosti členů Evropské federace rodičů dětí se sluchovým postižením)

Cena:

50 Kč