Menu

E-shop Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

+420 235 517 313

Informační centrum

Dětský sluch 2019/4

Téma : Znakový jazyk

Praha : Centrum pro dětský sluch Tamtam, 2019. - 38 s.

 

Výběr z obsahu:

- Jsem univerzální člověk (rozhovor s pedagogem, tlumočníkem a lektorem znakového jazyka Mgr. BcA. Pavlem Kučerou, Ph.D.)
- Děti s handicapem jsou bystřejší ve svých dalších smyslech (zkušenosti rodičů - rozhovor s manželi Březinovými)
- Kde se dá koupit špionské ucho? (rozhovor s logopedkou PhDr. Radkou Horákovou, Ph.D.)
- Pravdy a mýty o znakovém jazyce
- Nevěřím, že znakovým jazyk zmizí (rozhovor s Mgr. Radkou Novákovou, odbornou asistentkou Ústau jazyků a komunikace neslyšících)
- Hledáme řešení, jak posílit sebevědomí a jazykovou identitu neslyšících dětí (rozhovor s Pirkko Selin-Grönlundovou z Finského svazu neslyšících)
- Děti nechtějí dlouhý popis toho, co vidí (rozhovor s lektorem českého znakového jazyka Mgr. Martinem Kuldou)
- Znakový jazyk v dětství a dospělosti (anketa s dospělými lidmi se sluchovým postižením)

Cena:

50 Kč