Menu

E-shop Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

+420 235 517 313

Informační centrum

Dětský sluch 2017/4

Téma : Dítě

Praha : Centrum pro dětský sluch Tamtam, 2017. - 38 s.

 

Výběr z obsahu:

- Péče o poruchu sluchu v raném dětském věku je boj s časem (rozhovor s foniatrem MUDr. Liborem Černým) 
- Já nechci, aby Mája byla ošklivé miminko (rozhovor s paní Markétou Venclovou)
- Komplexní péče o děti s kochleárními implantáty (rozhovor s Mgr. Jitkou Holmanovou z Centra kochleárních implantací u dětí z FN Motol v Praze)
- Kolik způsobů komunikace umíš, tolikrát jsi člověkem (rozhovor s neslyšícím Janem Wirthem)
- Na kus řečí o dětské řeči (klinická logopedka Mgr. Alžběta Kryštofová)
- Ke čtení nás přivedl Hugo (rozhovor s paní Hanou Šeděnkovou)
- Trnitá cesta za slyšením (rozhovor s Táňou a Jiřím Tesnerovými, mj. o sluchadle BAHA)

Cena:

20 Kč