Jak se úspěšně vyrovnávat se ztrátou sluchu

Strnadová, V. - Praha : ASNEP, 2001. - 165 s. 

Kniha je určena později ohluchlým lidem, jejich rodinným příslušníkům a foniatrům. Autorka vychází ze své zkušenosti a snaží se poradit lidem trpícím ztrátou sluchu tak, aby tato ztráta co nejméně negativně ovlivnila kvalitu jejich životů.

Cena:

40,00 Kč