Menu

E-shop Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

+420 235 517 313

Informační centrum

Raná péče o dítě se sluchovým postižením

Holmanová, J. - 3. upr. vyd. - Praha : Septima, 2016. -  96 s.

 

Publikace, v níž autorka shrnuje své poznatky a zkušenosti (pracuje v Centru kochleárních implantací u dětí a problematikou rehabilitace dětí se sluchovými vadami se zabývá již dvě desítky let).  Zájemci zde naleznou rady, jak pracovat s dítětem, u kterého byla diagnostikována sluchová vada, jak postupovat při rehabilitaci po přidělení sluchadla, kam se obrátit, aby získali informace o možnostech kochleární implantace, jak dítě na implantaci připravovat a jak postupovat po operaci. Publikace obsahuje soubor stručně a srozumitelně podaných informací a praktických návodů na procvičování sluchu a řeči dětí nejmladšího věku, včetně instruktážních fotografií.


ISBN: 978-80-7216-345-8

Cena:

110 Kč