Menu

E-shop Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

+420 235 517 313

Informační centrum

Psychologie sluchově postižených ve školní praxi

Šedivá, Z.  - 1. vyd. - Praha : Septima, 2006. - 64 s.

Autorka vychází ze své dlouholeté praxe ve školách pro sluchově postižené (SP)a ve speciálně pedagogických centrech, v úvodu definuje sluchové poruchy a uvádí jejich rozdělení i jejich vliv na inteligenci, řeč a sociální oblast života SP člověka. Dále jsou popsána specifika psychologické diagnostiky SP (včetně specifických poruch chování a učení) a její praktické využití ve výchově a vzdělávání - od rané péče až po výchovu k profesionální orientaci a adaptaci SP. Uvedeny jsou četné kazuistiky.


ISBN: 80-7216-232-2

Cena:

140 Kč