Menu

E-shop Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

+420 235 517 313

Informační centrum

Úvod do počítačů a internetu

Jančařík, A. - 1. vyd. - Praha : FRPSP, 2003. - 186 s.

Přehledná a čtivá učebnice, ve které čtenář získá přehled o informačních technologiích, seznámí se se základy práce s počítačem v prostředí MS Windows, naučí se základům práce s programy sady MS Office 2000 a seznámí se s internetem. Text je doplněn názornými obrázky a praktickými úkoly. Kniha je dobrou přípravou na složení zkoušek ECDL.


ISBN: 80-86792-12-9

Cena:

20 Kč