Menu

E-shop Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

+420 235 517 313

Informační centrum

Ve světě sluchového postižení (Kniha)

Kol. autorů. - 1. vyd. - Praha : Středisko rané péče Tamtam - FRPSP, 2005. - 104 s.

 

Informační a vzdělávací publikace podává formou příspěvků od různých autorů komplexní pohled na problematiku života neslyšících a nedoslýchavých lidí. Je rozdělena do dvou částí: obecné a specializované.

V první části najdeme informace o různých typech sluchového postižení a příslušné terminologii (neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí), o znakovém jazyce a o tom, jak se tento jazyk liší od uměle vytvořeného systému: znakované češtiny. Další články se týkají kultury Neslyšících a otázky vzdělávání a šířeji také tématu komunikace s lidmi se sluchovým postižením (odezírání, komunikace prostřednictvím tlumočníka znakového jazyka, otázka čtení a psaní). Jedna kapitola je také věnována tématu „kochleární implantát“.

Druhá, specializovaná, část knihy se zaměřuje na období těhotenství, porodu a péče o miminko. Seznamuje čtenáře s tím, jak sluchově postižené maminky vnímají toto období a co všechno potřebují k tomu, aby u nich těhotenství a porod proběhly v pohodě a bez problémů jak na jejich straně, tak na straně zdravotníků. Součástí této části jsou příspěvky, v nichž neslyšící maminky a tatínkové popisují své vlastní zkušenosti s těhotenstvím a porodem. Na konkrétních příkladech je tu vidět, jak v reálném životě vypadají specifické potřeby neslyšících a nedoslýchavých lidí.

Kniha je určena především pro zdravotnický personál porodnických zařízení, velmi užitečná je ale i pro všechny, kteří se toho o světě lidí se sluchovým postižením chtějí dozvědět co nejvíce, pedagogy, rodiče, studenty a další.

 

Spolu s publikací vyšlo také CD Slovník znakového jazyka - terminologie z období těhotenství, porodu a péče o novorozence (viz sekce Rozvoj komunikce).


ISBN: 80-86792-27-7

Cena:

240 Kč