Menu

E-shop Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

+420 235 517 313

Informační centrum

Ve světě sluchového postižení. Zdravotnictví bez bariér.

1. vyd. - Praha : FRPSP, 2007.

 

Komplet 2 DVD, první s  názvem "Ve světě sluchového postižení" seznamuje s komunikačními obtížemi, s nimiž se setkávají lidé se sluchovým postižením ve zdravotnickém zařízení. O své zkušenosti a postřehy se dělí neslyšící maminky, psycholožka a také zdravotnický personál a tlumočnice do znakového jazyka, které si účastnily projektu na zlepšení komunikace a spolupráce s neslyšícími maminkami. Projekt byl realizován ve spolupráci Střediska rané péče Tamtam FRPSP a Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí. DVD "Zdravotnictví bez bariér" přináší modelovou ukázku přístupu zdravotnického personálu této porodnice k neslyšící mamince za použití vhodných komunikačních přístupů (personál ovládající znakový jazyk, tlumočník do znakového jazyka při porodu). Film zaznamenává situace od příjmu těhotné maminky do nemocnice, přes vyšetření, porod a následnou péči až k propouštění z porodnice.

Cena:

140 Kč