Menu

E-shop Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

+420 235 517 313

Informační centrum

Výchovné filmy pro neslyšící děti a žáky

Dubová, Z. – Brno . Labyrint, 2015. - 190 min.

DVD obsahuje dvanáct krátkých hraných filmů, které formou humorných, dobrodružných i poetických příběhů zpracovávají témata z oblasti prevence sociálně-patologických jevů a podpory pozitivních způsobů chování (péče o zdraví, prevence šikany, drogové závislosti, kriminality a rasismu, svět neslyšících, smysluplné využívání volného času, důležitost rodiny, význam vzdělání...). Každý film je zdrojem pobavení i poučení, východiskem k řadě otázek a témat k hovoru, zdrojem kladných i záporných příkladů.

Videa jsou ve znakovém jazyce, zvuk v češtině, titulky české či anglické.

Cena:

10 Kč