Menu

E-shop Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

+420 235 517 313

Informační centrum

Dětský sluch 2022/4

Téma: Dítě a psychologie, 2022. - 34 s.

 

Výběr z obsahu:

- Etapy psychického vývoje dítěte od narození do dospívání (článek dětské psycholožky prof. PhDr. Lenky Šulové, CSc.)
- Vyhledala jsem psycholožku, o které jsem věděla, že umí komunikovat s dětmi přímo ve znakovém jazyce (zkušenosti rodičů)
- Zprávu z psychologického vyšetření dítěte se snažím pečlivě formulovat (rozhovor s PhDr. Ing. Ivou Jungwirthovou, psycholožkou a poradkyní rané péče v CDS Tamtam)
- Našli jsme odborníka na svém místě! (zkušenosti rodičů)
- Když jsem si přečetla první zprávu z vyšetření, sesypal se mi svět... (zkušenosti rodičů)
- Zeptali jste se (na dotazy čtenářů odpovídá psycholožka CDS Tamtam Mgr. Marie Holyanska a vedoucí odborného sociálního poradenství CDS Tamtam Mgr. Sabina Klegová)
- Nezůstávat na vše sami. V podpůrných skupinách rodičů neslyšících a nedoslýchavých dětí vám porozumí (rozhovor s Mgr. Kristýnou Pánkovou Kratochvílovou, Mgr. Hanou Kombercovou a PhDr. Annou Jiříčkovou, které vedou podpůrné rodičovské skupiny v CDS Tamtam)
- Výhodou psychologického vyšetření je další a ucelenější pohled na dítě (zkušenosti rodičů)
- Ukázalo se, že děti, které znakují už před implantací, se pak lépe učí mluvený jazyk (rozhovor s klinickou psycholožkou PhDr. Evou Vymlátilovou z Foniatrického oddělení a rehabilitačního centra kochleárních implantací při FN Motol)
- Co je respektující výchova a jak vypadá? (rozhovor s psycholožkou, autorkou mnoha publikací a lektorkou PhDr. Janou Nováčkovou, CSC.)
- Máte zkušenosti s návštěvou psychologa? (anketa mezi rodiči))

Cena:

100 Kč