Menu

E-shop Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

+420 235 517 313

Informační centrum

Dětský sluch 2024/2

TOP
Novinka

Téma: Diagnostiká mozaika, 2. část - Diferenciální diagnostika, 2024. - 34 s.

 

Výběr z obsahu:

- Když se až během školní docházky zjistí, že dítě je jednostranně hluché, je to špatně (rozhovor s otorinolaryngologem prof. MUDr. Viktorem Chrobokem, CSc., Ph.D)
- Dítě musíte přijmout takové, jaké je (rozhovor s rodiči dítěte s progresivní vadou sluchu a vývojovou dysfázií) 
- Zvládání neurovývojových poruch chce čas a trpělivost (rozhovor s dětskou neuroložkou MUDr. Katarínou Českou, Ph.D.)
- Snoezelen - hravá cesta k rozvoji (rozhovor s Mgr. Dagmar Mega o přínosech multisenzorické místnosti)
- Zeptali jsme se (na dotazy čtenářů odpovídaji psycholožka CDS Tamtam Mgr. Marie Holyanska a sociální pracovnice CDS Tamtam Mgr. Denisa Poláchová)
- Stále doufáme, že Lukáše uslyšíme říct máma a táta (rozhovor s rodiči dítěte s těžkou sluchovou vadou a dalšími zdravotními problémy)
- Někdy učitel míní a žáci mění (rozhovor s Markétou Sýkorovou, učitelkou na ZŠ pro sluchově postižené a vady řeči)
- Je důležité přizpůsobit vyšetření danému dítěte (rozhovor s neslyšícími psycholožkami Kateřinou Holubovou a Marií Chudožilov Bendovou)
- Řekla jsem si, že budu dělat vše pro to, aby na tom moje dítě bylo co nejlépe (rozhovor s maminkou dítěte s Charge syndromem)
- Logopedie vede k sebevědomí a sebevyjádření (rozhovor s klinickou logopedkou Mgr. Barborou Richtrovou)

Cena:

100 Kč