Menu

E-shop Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

+420 235 517 313

Informační centrum

Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem

Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem

Svobodová, K. - 2. vyd. - Praha : Septima, 2005. - 151 s.

 

Publikace obsahuje informace o kochleární implantaci, metodách, podmínkách, zásadách a postupech reedukace sluchu. Cvičení jsou zaměřena na rozvoj fonematického sluchu, odstranění vadné výslovnosti apod. Mnohá z uvedených cvičení mohou přispět u předškolních dětí k výchově fonematického sluchu; mohou též posloužit jako průpravná cvičení u dětí s vadou výslovnosti či v počátcích osvojování si čtenářských dovedností. Některá cvičení lze využívat i k systematickému rozvíjení dovednosti odezírat. Obrázky ke cvičením nakreslila Danuše Plajnerová.   

Cena:

149 Kč